Rekisteriseloste


Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n mukainen rekisteriseloste.
GDPR vaatimusten mukainen toiminta”  Päivitetty 23.5.2018

REKISTERINPITÄJÄ

Kataikko Oy (Y-tunnus: 1002164-9)

Kellonsoittajantie 6

02770 Espoo

Puhelin +358 10 309 5555

Sähköposti [email protected]

 

YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Joonas Starast, [email protected], puh. 045 6957 557

 

REKISTERIN NIMI

Kataikko Oy:n asiakas- ja toimittajarekisteri

Kataikko Oy:n Työntekijärekisteri

 

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Henkilö on rekisteröitynyt Kataikko Oy:n asiakkaaksi, ostanut tavaraa ja/tai osallistuu Kataikko Oy:n järjestämään tilaisuuteen tai yhtiökokoukseen.

 

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisterin käyttötarkoitus on Kataikko Oy:n asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely sekä asiakassuhteen hoitaminen. Rekisteriä käytetään myös kadonneiden pakettien seurantaan. Tietoja voidaan käyttää Kataikko Oy:n toiminnan kehittämiseen, tilastollisiin tarkoitukseen ja henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön tuottamiseen verkkopalveluissamme. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietoja voidaan käyttää Kataikko Oy:n omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Kataikko Oy saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Tietoja käsitellään ainoastaan Kataikko Oy:n asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten rajapintojen kautta.

Kataikko Oy:lla on oikeus julkaista asiakasrekisterin sisältämät tiedot sähköisenä tai kirjallisena luettelona, ellei asiakas sitä erityisesti kiellä. Luettelolla tarkoitetaan esim. postitustarroja suoramainoksiin. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen julkaiseminen ilmoittamalla siitä  asiakaspalveluun, sähköpostitse [email protected] tai rekisterinhoitajalle.

Työntekijärekisterin tarkoituksena on ylläpitää työntekijän yhteys- ja palkkatietoja. Palkanlaskenta on ulkoistettu jossa yhteydessä on palkanlaskentaa varten tarvittavat Työntekijätiedot siirretty palkanlaskentaa toteuttavalle kotimaiselle yhtiölle. Työntekijätiedot tuhotaan työsuhteen päättymisen jälkeen.

 

TIETOJEN SÄILYTYS

Asiakasrekisterin tietoja säilytetään vähintään kuusi vuotta asiakkuuden päättymisen jälkeen kirjanpitolain mukaisesti.
Työntekijärekisteri säilytetään työsuhteen voimassaolon ajan.

 

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Asiakas- ja toimittajarekisteri sisältää seuraavia tietoja:

 • Henkilön etu- ja sukunimi
 • Sähköpostiosoite
 • Postiosoite
 • Puhelinnumero
 • Y-tunnus
 • Tiedot käsitellyistä tilauksista
 • laskutusosoitteet, laskutukset ja maksusuoritukset
 • Tilausten logistiikan seurantatiedot

Työntekijärekisteriin kerätään työntekijöistä seuraavat tiedot

 • nimi
 • sotu
 • verotustiedot palkanlaskentaa varten
 • pankkiyhteys palkanmaksua varten
 • kotiosoite
 • puhelinnumero
 • sähköpostiosoite

 

TIETOJEN LUOVUTUS

Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan Kataikko Oy:n käytössä, paitsi käyttäessä ulkoista palveluntarjoajaa joko lisäarvopalvelun tuottamiseen tai luottopäätöksen tueksi. Tietoja ei kuitenkaan luovuteta Kataikko Oy:n ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden omaan käyttöön, paitsi luottohakemukseen, perintään tai laskutukseen liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön velvoittaessa. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole Kataikko Oy:n tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista.

Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.

 

TIETOJEN SUOJAUS
Kataikko Oy:n järjestelmissä ja sivuilla tiedot liikkuvat suojattujen SSL-yhteyksien kautta. Sähköinen asiakasrekisteri säilytetään luottamuksellisena Kataikko Oy:n toiminnanohjausjärjestelmässä. Toiminnanohjausjärjestelmä on palvelutarjoajan
pilvipalvelussa EU-alueen sisällä ja palveluntarjoaja on sertifioitu ISO 27001 - tietoturvastandardilla. Kataikko Oy ja pilvipalvelun tarjoaja huolehtivat tietoturvan säilymisestä parhaan kykynsä mukaan.

 

REKISTERIN SUOJAUS

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Kataikko Oy:n sisäisen verkon käyttäjäoikeuksia. Rekisteri sijaitsee Kataikko Oy:n salasanasuojatulla palvelimella. Kataikko Oy suojaa rekisterin tietoja parhaansa mukaan.
Mikäli Kataikko Oy epäilee tietomurtoa, niin Kataikko Oy ilmoittaa siitä viipymättä niille asiakkaille, joihin se on kohdistunut ja kertoo myöhemmin mihin toimenpiteisiin asian johdosta on ryhdytty. Kataikko Oy on tuottanut sisäisen ohjeiston tietomurtojen varalta.
Kataikko Oy pyrkii pitämään tätä tietosuojaselostetta ajan tasalla.

 

TARKASTUSOIKEUS JA TIETOJEN KORJAAMINEN SEKÄ KIELTO-OIKEUS
Rekisteriin merkityllä asiakkaalla on henkilötietolain mukainen oikeus:

 • tarkastaa rekisteriin talletetut tietonsa sekä pyytää rekisterin ylläpitäjää korjaamaan virheelliset tietonsa.
 • vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista.
 • kieltää häntä itseään koskevien tietojen käyttöä suoramainonnassa ja markkinointiviestinnässä.

Mahdollinen tarkastuspyyntö, korjausvaatimus tai kieltopyyntö on lähetettävä kirjallisesti Kataikko Oy:n yhteyshenkilölle.

 

EVÄSTEET
Kataikko Oy käyttää sivuillaan evästeitä eli ns. cookie-toimintoa. Lisäksi sivuilla käytetään Google Analytics -palvelua, joka voi käyttää omia evästeitään sivuilla palvelun tuottamiseen.
Evästeet ovat tarpeellisia sivujen ja tarjottujen palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

 

IP-OSOITEET
Kataikko Oy:n sivuilla vierailevien käyttäjien ja Kataikko Oy:n tarjoamien palveluiden käyttäjien IP-osoitteet tallentuvat automaattisesti järjestelmien loki-tietoihin. Lokia käytetään
tilastointitarkoituksiin ja virheselvityksiin. Lokiin on pääsy vain Kataikko Oy:n henkilöstöllä.

LINKIT TOISIIN WWW-SIVUSTOIHIN
Kataikko Oy:n ylläpitämillä sivuilla on linkkejä ulkopuolisten tahojen ylläpitämille verkkosivuille. Kataikko Oy ei vastaa näiden ulkopuolisten sivujen turvallisuudesta, sisällöstä eikä kyseisillä sivuilla kerätyistä tiedoista.
Kataikko Oy:n ylläpitämillä sivuilla on sosiaalisen median toimintoja (esimerkiksi Facebook, Linkedin). Näitä toimintoja koskevat ne rekisteriselosteet ja käyttöoikeudet joita kukin toiminto käyttää.